Precizna onkologija

spašava živote

banner studije u toku

Kao lider u preciznoj onkologiji, stalno proširujemo inovacije izazovnim novim studijama i prestižnom saradnjom. Pokrećemo dalja istraživanja u kliničkoj primeni genomike i borimo se za vrednost Big Data.

Ovo su samo neki od kliničkih ispitivanja sa kojima smo trenutno uključeni.

I-SPY 2

test

Ponosni smo što smo deo revolucionarnog I-SPY2 ispitivanja koje proučava da li dodavanje eksperimentalnih sredstava standardnim neoadjuvantnim lekovima povećava verovatnoću patološkog potpunog odgovora (pCR)* preko standardne neoadjuvantne hemoterapije za svaki potpis biomarker-a utvrđen prilikom ulaska u probu.

Do sada, nalazi podržavaju upotrebu rezidualnog opterećenja karcinoma (RCB) kao prognostički pokazatelj za trogodišnje ishode kod pacijenata koji su prethodno izabrani kao visoki rizik za recidiv i važnost MammaPrint-a za identifikaciju ovih pacijenata.

Prilagodljiva platforma sledećeg gena

I-SPY2 prelazi iz tradicionalnog randomizovanog oblika ispitivanja, koristeći „adaptivni“ model koji omogućava da se paralelno prouči više tretmana (do šest različitih agenasa). Ovaj glavni okvir takođe omogućava novim agentima da uđu i napuste studiju bez da moraju zaustaviti upis ili ponovo podneti ceo protokol kliničkog ispitivanja na regulatorni pregled.

I-SPY2-ov inovativni dizajn postavlja novo merilo efikasnosti u kliničkim ispitivanjima faze II, smanjujući broj učesnika i vreme potrebno za procenu svakog eksperimentalnog agensa. Široko smatran pionirom testnih „platformi“, I-SPY2 ima veliki uticaj na razvoj probnih dizajna nove generacije u onkologiji i šire.

FLEX

Registar

Pokrenuli smo novo desetogodišnje kliničko ispitivanje za pacijente u SAD-u, poznato pod nazivom FLEX registar.

FLEX je velika, perspektivna, opservaciona studija raka dojke koja povezuje potpuno profilisanje genoma, uključujući MammaPrint i BluePrint, sa kompletnim kliničkim podacima. FLEX kreira sveobuhvatnu bazu podataka o pacijentima sa potencijalom da identifikuje nove genske asocijacije sa prognostičkom i / ili prediktivnom vrednostima kod raka dojke.

Naša prva prekretnica je prikupljanje genskih i kliničkih podataka za 10.000 pacijenata sa karcinomom dojke i njihovo praćenje tokom 10 godina.

Otvoren za žene i muškarce kojima je dijagnosticiran rak I, II ili III, uključujući sve molekularne podtipove, skup podataka će biti istinski prikaz celokupne populacije pacijenata. Snimanjem podataka svih etničkih grupa, starosnih doba, pola i pacijenata sa komorbiditetom, baza podataka FLEX pruža dragocene mogućnosti za ubrzanje istraživanja raka dojke.

FLEX će omogućiti istraživačima da istraže razlike i trendove između podskupina karcinoma dojke. Ono što je takođe važno, omogućava i fokusiranje na manju, raznovrsniju populaciju pacijenata koje je tradicionalno bilo teško angažovati u dovoljnom broju za klinička ispitivanja.

„FLEX ima potencijal da postane jedan od najcenjenijih i najupečatljivijih nacionalnih skupova podataka u istraživanju raka dojke – pravi„ Google “za kombinovane informacije o kliničkim i genomskim karcinomom dojke.“

— Joice O’Shaughnessi, dr. Med
Katedra za program raka dojke za američko onkološko istraživanje, teksašku onkologiju i proslavu žena na katedri za istraživanje raka dojke u Medicinskom centru Univerziteta Bailor, Dalls, TKS

*Potpuni patološki odgovor (pCR) predviđa preživljavanje bez događaja (EFS) i daleki opstanak bez recidiva (DRFS) u postavljanju pokusa platforme sa višestrukim agensima i omogućava brzu procenu novih kombinacija terapije i može ubrzati identifikaciju efikasnih i potencijalno manje toksični režimi.

Preostali teret raka je koliko raka ostane posle lečenja neoadjuvantom. Karakteristike poput veličine tumora, histoloških karakteristika i broja pozitivnih limfnih čvorova koriste se za određivanje preostalog opterećenja raka.

Nakon završetka primarnog lečenja raka, preživljavanje bez događaja (EFS) se postiže kada pacijent ostane bez određenih komplikacija ili događaja koje je prvobitno trebalo da lečenje spreči ili odloži.