background

BluePrint®

BluePrint je test molekularnih suptipizacija 80 gena koji omogućava klasifikaciju karcinoma dojke u funkcionalne molekularne podtipove zasnovane na RNA, što nije moguće korišćenjem trenutnih standardnih patoloških testova.

Karcinom dojke je heterogena bolest i grupisanje karcinoma dojke u različite klinički relevantne podvrste omogućava informisano odlučivanje o lečenju. BluePrint ocenjuje funkcionalnost signalizacije ćelija receptora i dopunjuje IHC / FISH. Pruža informacije u vezi sa hemoterapijom ili rezistencijom na hormonoterapiju za bolje informisanje o odlučivanju o lečenju.

Kada se koristi u kombinaciji sa MammaPrint, BluePrint omogućava da se pacijenti stratifikuju u sledeće podgrupe:

  • Luminalni tip / MammaPrint sa niskim rizikom (Luminal A)
  • Luminalni tip / MammaPrint visoki rizik (luminal B)
  • HER2 tip
  • Bazalni tip

18% kliničkih “luminalnih” pacijenata je prerazvrstano u drugu podvrstu sa BluePrint-om u poređenju sa IHC / FISH, sa značajno višom stopom odgovora na neoadjuvantnu hemoterapiju.1  Molekularni podtipovi imaju značajne razlike u dugoročnom ishodu i načinu na koji pacijent može da odgovori na lečenje hemoterapijom, uključujući pre operacije (neoadjuvant). MammaPrint pacijenti sa niskim rizikom, BluePrint Luminalni tip A verovatno neće reagovati na neoadjuvantnu hemoterapiju, dok će MammaPrint visoki rizik, BluePrint Luminalni tip B, Bazalni tip i HER2 verovatno odgovoriti na neoadjuvantnu hemoterapiju.

Reference

1Whitworth, P., Beitsch, P., Mislowsky, A., et al. Ann Surg Oncol (2017) 24:669-675