background

MammaPrint® BluePrint®

Komplet za recidiv raka dojke i molekularnu subtipizaciju

Testovi

Kada je svaka pacijentkinja različita i svaki tumor jedinstven, MammaPrint i BluePrint mogu pružiti genomske informacije potrebne za personalizaciju nege raka
dojke.

Saznajte više

Komplet

MammaPrint i BluePrint testovi sada su dostupni u FFPE formatu kompleta
koji će se izvoditi na Illumina® MiSeq® platformi sledeće generacije sekvencioniranja.

Saznajte više

MammaPrint BluePrint komplet namenjen je in vitro dijagnostičkoj upotrebi.