empowering-patients

Osnaživanje pacijenata za donošenje
informisanih odluka o lečenju

Posvećeni vrhunskoj nauci, trudimo se da umanjimo neizvesnost pri izboru puta za lečenje raka dojke.

Naši testovi analiziraju aktivnost gena unutar pacijentovog tumora kako bi procenili rizik od ponovnog pojave raka i utvrdili njegov podtip. Samim tim, pružamo informaciju da se hemoterapija možda može izbeći, odnosno da li ima koristi od hormonske terapije

Naoružani ovim informacijama, pacijenti i njihovi lekari imaju važan dodatni uvid koji će im pomoći da odgovore na najteža pitanja: Da li će se rak možda vratiti? Da li je hemoterapija neophodna? Ili, da li se lečenje može deeskalirati bez ugrožavanja kasnijeg recidiva?

Precizni odgovori

Vjerujemo da se do preko potrebnog mira dolazi preciznim odgovorima. Naši testovi za rak dojke pomažu da ovo ispunimo.

MammaPrint i BluePrint* mogu se istovremeno pokrenuti na istom uzorku tkiva da bi se postigli rezultati za manje od deset dana. Oba ispitivanja su namenjena ženama svih uzrasta koje:     

  • su novo dijagnostikovani s invazivnim rakom dojke u ranom stadijumu (stadijum I ili II)
  • imaju veličinu tumora do 5 cm     
  • su ili negativni na limfne čvorove ili imaju 1-3 pozitivnih limfnih čvorova
person

 

Istraživanje MINDACT pokazalo je da je 46% pacijenata koji su identifikovani kao visoko rizični udaljenog recidiva, na osnovu kliničko – patoloških faktora, sa MammaPrint testom klasifikovani kao genomski nisko rizični.
Ovi pacijenti nisu imali značajnu korist od hemoterapije.1,‡

Saznajte više o MammaPrint

 

Genetsko i genomsko testiranje

Iako genetsko i genomsko testiranje mogu zvučati slično, oni analiziraju različite stvari. Genetskim testiranjem se ispituju geni s kojima je osoba rođena kako bi utvrdila da li postoji nasledni rizik usled, na primer, mutacija gena BRCA1 / 2 koji izazivaju naslednu predispoziciju za karcinom.

Genomskim testiranjem se istražuje aktivnost određenih gena u tumoru da bi se otkrilo šta pokreće njegov rast i ponašanje; da li postoji verovatnoća da će se vratiti rak osobi; i da pomogne lekarima u donošenju kliničkih odluka.

Genomsko testiranje pruža veći uvid

Zdravstveni radnici više nemaju potrebu da se oslanjaju samo na kliničke i patološke faktore kao što su starost pacijenta, veličina tumora, stepen tumora, zahvaćenost limfnih čvorova, status hormonskih receptora i HER2§ status da bi procenili rizik od recidiva tumora.

Dodavanje genskih podataka o pacijentovom tumoru kliničkoj i patološkoj proceni lekara daje jasniju sliku – omogućavajući im da donesu bolje informisanu odluku u vezi sa planom lečenja pacijenta.

Gde dalje?


* BluePrint je laboratorijski testiran test koji je razvijen, potvrđen i izvodi ga isključivo Agendia. Test je predviđen za kliničke svrhe. Američka uprava za hranu i lekove (FDA) test nije očistila, ali je CE označena za upotrebu u Evropi. Izmjene i dopune Kliničke laboratorije (CLIA) laboratorija su regulisane kako bi se osigurao kvalitet i validnost testova. Naše laboratorije su akreditovane CAP i sertifikovane po CLIA za obavljanje kliničkih laboratorijskih ispitivanja visoke složenosti.

MammaPrint se preporučuje pacijentima sa 1-3 pozitivnih limfnih čvorova u ASCO smernicama za 2017. godinu, posle objavljivanja MINDACT-a iz 2016. godine. Ne navodi se u FDA odobrenju testa 510 (k) 2015.

Veličina neznačajne razlike od 1,5% za većinu pacijenata možda nije toliko vredna da opravda nuspojave povezane sa hemoterapijom i dugoročne rizike.

§HER2 je ćelijski receptor koji igra ulogu u ćelijskoj proliferaciji. Iako se normalno eksprimira u ćelijama dojke, pokazalo se da amplifikacija ili prevelika ekspresija HER2 igraju važnu ulogu u razvoju i napredovanju raka dojke.


REFERENCE:
1Cardoso F, van Veer LJ, Bogaerts J, et al. 70-genski potpis kao pomoć pri odlučivanju o lečenju u ranom dobu. N Engl J Med. 2016; 375 (8): 717-29