Novi Standard

Kada je reč o raku, “možda” nije odgovor

 

banner-mammaprint1

MammaPrint: test za predviđanje rizika od recidiva raka dojke

MammaPrint analizira 70 najvažnijih gena povezanih sa recidivom karcinoma dojke da bi klasifikovao svaku pacijentkinju obolelu od raka dojke u „nisko rizičnu“ ili „visoko rizičnu“ za razvijanja metastaza u prvih 10 godina nakon postavljanja dijagnoze – bez nejasnoća povezanih sa „srednjim“ rezultatima koji postoje u nekim drugim testovima.

Jasnoća koju pruža MammaPrint pomaže pacijentima i lekarima da donose informisane i sigurne odluke o lečenju.

MammaPrint je odobren od strane FDA (SAD) za žene svih uzrasta. Takođe je CE označen što omogućava upotrebu u Evropskoj uniji.

Test je potvrđen od strane recenziranih podataka i podržan najvišim nivoom kliničkih dokaza iz značajnog, nasumičnog*, potencijalnog, faze III kliničkog ispitivanja poznato kao MINDACT.

Preko 75.000 žena odabralo je MammaPrint kao pomoć u pojašnjavanju njihovog rizika od recidiva raka dojke.

75women

Rezultati MammaPrint testa

MammaPrint pruža jasan rezultat definisanja nisko rizičnih ili visoko rizičnih pacijenata kojim se može bolje predvideti recidiv raka dojke.

MammaPrint VISOKO RIZIČNI

Rezultat visokog rizika znači da pacijent ima statistički značajnu (11,7%) šansu da se njen karcinom ponovi u roku od 5 godina1

 

Pogledajte izveštaj visokog rizika 

MammaPrint NISKO RIZIČNI

Rezultat niskog rizika znači da pacijent ima statistički značajnu (1,3%) šansu da se njen karcinom ponovi u roku od 5 godina1

 

Pogledajte izveštaj niskog rizika 

Lekara su imali potpuno ili veliko poverenje za svoje preporuke za lečenje, nakon uvida u rezultate MammaPrint testa.2

Preporučuju ih stručne medicinske smernice

MammaPrint je uključen u brojne vodiče dobre kliničke prakse koje su razvile svetski priznate organizacije za lečenje raka. Ove kliničke smernice su preporuke zasnovane na dokazima, namenjene su zdravstvenim radnicima, koji su uključeni u lečenju pacijenata.

Smernice imaju za cilj da poboljšaju kvalitet lečenja, nege i usluga na osnovu najsavremenijih recenziranih dokaza. Na primer, MammaPrint je jedini test ove vrste koji je odobrilo Američko društvo za kliničku onkologiju, za pacijente sa pozitivnim limfnim čvorovima.

Test je takođe je uključen u Nacionalnu sveobuhvatnu mrežu protiv raka® (NCCN®).

70-genski test (MammaPrint) ima preporuku kategorije 1A od Nacionalne sveobuhvatne mreže protiv raka (NCCN®). Kategorija 1A se zasniva na dokazima visokog nivoa; postoji jedinstveni NCCN konsenzus da je intervencija odgovarajuća. Navedeno uz dozvolu NCCN smernica za kliničku praksu u onkologiji (NCCN smernice®) za karcinom dojke V.1.2019. © 2019. Nacionalna sveobuhvatna mreža protiv raka, 2019. Sva prava zadržana. Da biste videli najnoviju i potpunu verziju smernica, posetite NCCN.org. NCCN ne daje nikakve garancije u pogledu njihovog sadržaja, upotrebe ili primene i ne odriče se bilo kakve odgovornosti za njihovu primenu ili upotrebu na bilo koji način.
70-genski test (MammaPrint) je jedini genomski test sa FDA klirensom i dokazima nivoa 1 od strane Američkog društva za kliničku onkologiju (ASCO).

Gde dalje?

Mislila sam da sam pogrešno odlučila, možda sam trebala da uradim mastektomiju. MammaPrint mi je omogućio da se smirim, osvrnem se na svoje rezultate i vratim se veri koju sam imala u svoje izlečenje.
– Mary, osoba preživela rak dojke

*Randomizacija je postupak raspodele učesnika kliničke studije u različite grupe. Prilikom raspodele učesnika, grupe će verovatno biti slične i dozvoljavaju da se efekti tretmana poštenije porede.

Kada se pacijenti angažuju u kliničkoj studiji i prate određeno vreme.

Vrsta kliničkog ispitivanja namenjena potvrđivanju i proširivanju sigurnosti i / ili efikasnosti intervencije iz ranijih kliničkih studija. Studije faze III su često velika i mogu se sastojati od stotina ili čak hiljada pacijenata.

REFERENCE:
1Drukker, C.A., et al. Int J Cancer. Januar 2013; 133: 929–936 (RASTER)

2Wuerstlein R i dr. Rezultati ispitivanja multigena (MammaPrint®) i molekularnog podtipiziranja (BluePrint®) u značajnoj meri utiču na donošenje odluka o lečenju u ranom karcinomu dojke: Konačna analiza VSG PRIMe Studije uticaja odluke. Poster predstavljen na Simpozijumu o karcinomu dojke San Antonio. Decembar 2016; San Antonio, Teksas