Naša je kolektivna odgovornost da pružimo preciznu onkologiju

 

banner-nasaprica

Naša priča za sada

Od prvog dana Agendia je osnovana na uverenju da možemo poboljšati kvalitet života obolelima od karcinoma. Danas naši genski testovi postižu ovaj cilj širokom i rastućom globalnom bazom korisnika, uključujući mnoge velike bolnice i kliničke ustanove. Kroz svaki korak nastavljamo da budemo fokusirani na pružanje inovacija i posvećenosti koji pomažu pacijentima da žive bolje.

Evo nekoliko glavnih karakteristika naše kompanije:

2003 – Agendia je osnovana kao osnova Holandskog instituta za rak u Amsterdamu

2004 – Lansirali smo vodeći test rizika od recidiva, MammaPrint, u Evropi

2007 – MammaPrint je postao prvi IVDMIA* koji je dobio odobrenje od 510 (k) od FDA,
i od tada je dobio šest dodatnih odobrenja FDA

2007 – MammaPrint smo lansirali u SAD-u

2010 – Predstavili smo naš drugi test karcinoma dojke, BluePrint, test molekularnog podtipovanja

2016 – Objavljeno je vrhunsko MINDACT ispitivanje, koje pokazuje kliničku korisnost MammaPrint sa najvišim mogućim nivoom dokaza (nivo 1A)

2017 – MammaPrint se preporučuje u prestižnim smernicama za kliničku praksu, uključujući ASCO, jedini takav test koji se preporučuje i za pacijente negativne na limfne čvorove i za pozitivne na limfne čvorove

2017 – Objava ispitivanja STO-3 pokazala je da su pacijenti sa MammaPrint kasnim recidivom (20-godišnjim) niskim rizikom imali odličan opstanak specifičan za karcinom dojke, 20 godina nakon dijagnoze sa malo ili nikakvom hormonskom terapijom

2018 – MammaPrint i BluePrint Kit postigli su CE znak, što je omogućilo vodećim centrima za rak širom Evrope da izvršavaju ove testove u sopstvenim laboratorijama koristeći postojeću tehnologiju sekvenciranja nove generacije (NGS)

2018 – MammaPrint i BluePrint predstavljeni su pacijentima i lekarima u Kini

2018 – Uključivanje NCCN smernica

MI

VERUJEMO

Kolektivna je odgovornost svih zainteresovanih strana za brigu o raku u ekosistemu da pruže preciznu onkologiju kako bismo smanjili patnju pacijenata obolelih od raka i omogućili im da žive najduži i najzdraviji život.

Naša vizija budućnosti

U razvoju imamo niz uzbudljivih genskih proizvoda koji uključuju prediktivnije testove na karcinom dojke zasnovane na rastućem nizu podataka.

Nakon što smo nedavno pokrenuli naš CE označeni i NGS bazirani MammaPrint Kit BluePrint u Evropi, planiramo da proširimo ovu ponudu na širi spektar tržišta kako bi još mnogo laboratorija moglo koristiti naš test.

Što se tiče istraživanja, sarađujemo sa farmaceutskim kompanijama, akademskim institucijama i nekim od vodećih svetskih centara za rak da bismo nastavili studije iz genomike i testiranja genoma. Trenutno smo kritični partner u tekućim kliničkim ispitivanjima I-SPY2 i FLEX Registri i PRECiSE studiji (Holandija), stvarajući najopsežnije skupove podataka.

Gde dalje?

*IVDMIA = in vitro dijagnostički multivarijantni test indeksa

Sledeća generacija sekvenciranja je noviji oblik tehnologije sekvenciranja DNK. Pored smanjenja troškova i vremena na sekvenciji DNK, sekvencioniranje se može obaviti i sa manjim uzorcima.