Iskustva i mišljenja najpriznatijih svetskih stručnjaka o tretmanu kancera dojke.

Agendia je kompanija sa sedištem u Irvinu u Kaliforniji, koja pruža precizne onkološke informacije pacijentima sa rakom dojke u ranom stadijumu i njihovim lekarima, koje su im potrebne da donesu najbolje odluke za celokupno lečenje.

Kompanija trenutno nudi dva komercijalno dostupna testa za genomsko profilisanje, podržana najvišim nivoima kliničkih dokaza i dokaza iz stvarnog sveta koji pružaju sveobuhvatne genomske informacije koje se mogu koristiti za identifikovanje najefikasnijeg lečenja raka dojke za svakog pacijenta.

MammaPrint®, test recidiva karcinoma dojke za 70 gena, jedini je test rizika od recidiva koji je odobrila FDA, a podržan je stručnim recenzijama o budućim ishodima i uključen je u nacionalne i međunarodne smernice lečenja.

BluePrint®, test molekularne podtipizacije za 80 gena, jedini je komercijalno dostupan test koji procenjuje osnovnu biologiju tumora kako bi se utvrdilo šta je pokretač njegovog rasta.

Genopharm – Regionalni Webinar, 30.11.2020. :MammaPrint & BluePrint

Genopharm – Regionalni Webinar, 30.11.2020. MammaPrint & BluePrint

Moćni alati u personalizaciji tretmana karcinoma dojke

Najnovija dostignuća u primeni genomskih testova

Agendia Webinar 12. april 2021. u organizaciji Genopharma na temu:

Najnovija dostignuća u primeni genomskih testova – MammaPrint/BluePrint

Zdravo jutro – kancer dojke i hemoterapija

Zdravo jutro – kancer dojke i hemoterapija dr Marijana Milović-Kovačević

MammaPrint i BluePrint na 73-godišnjem pacijentu sa ER + BASAL-om

Ian Grady, dr. Med., FACS predstavlja studiju slučaja MammaPrint i BluePrint na 73-godišnjem pacijentu sa ER + BASAL-om.

Kako MammaPrint i BluePrint reklasifikuju tumore na osnovu biologije tumora

Ian Grady, dr. Med., FACS Kako MammaPrint i BluePrint reklasifikuju tumore na osnovu biologije tumora.

50-godišnje pacijentkinje sa invazivnim duktalnim karcinomom, stepena III, ER+, PR-karcinom dojke

Dr Beth DuPree, hirurg dojke iz severne Arizone govori o studiji slučaja 50-godišnje pacijentkinje sa invazivnim duktalnim karcinomom, stepena III, ER+, PR-karcinom dojke.

BluePrint na 60-godišnjoj pacijentkinji HER2

Ian Grady, MD FACS sa klinike za dojke North Valley, predstavlja studiju slučaja BluePrint na 60-godišnjoj pacijentkinji HER2.

O COVID-19 i brizi o dojkama

Dr Ian Grady, MD FACS, sa klinike za dojke North Valley u Kaliforniji govori o COVID-19 i brizi o dojkama.

O MammaPrint Ultra Low za 58-godišnjeg pacijenta

Dr. Ian Grady predstavlja podatke o MammaPrint Ultra Low za 58-godišnjeg pacijenta.

O naručivanju MammaPrint-a i BluePrint-a kod LOW RISK

Jennifer Tittensor, MD FACS hirurg za dojke iz American Fork-a, govori o naručivanju MammaPrint-a i BluePrint-a kod klinički niskog rizika (LOW RISK).

Zašto su MammaPrint i BluePrint toliko važni

Jennifer Tittensor, MD FACS Predstavlja studiju slučaja zašto su MammaPrint i BluePrint toliko važni.

66-godišnjoj pacijentkinji Luminal A

Ian Grady, MD FACS predstavlja studiju slučaja na 66-godišnjoj pacijentkinji Luminal A.

68-godišnjem pacijentu MammaPrint Ultra Low

Jennifer Tittensor, MD FACS Predstavlja studiju slučaja na 68-godišnjem pacijentu MammaPrint Ultra Low.

O prednostima MammaPrint-a

Jennifer Tittensor, MD FACS govori o prednostima MammaPrint-a.

O 76-godišnjoj pacijentkinji sa niskim rizikom (LOW RISK)

Jennifer Tittensor, MD FACS govori o studiji slučaja na 76-godišnjoj pacijentkinji sa niskim rizikom (LOW RISK) i velikim mamografom tumora. Invazivni duktalni stepen II, bez zahvaćenosti čvorova.

Comments are closed.