Pacijenti sa karcinomom imaju pravo na najbolje u klasi genomskog testiranja

 

 

banner-kako poruciti

Zalažemo se da obezbedimo lak pristup našim testovima i najviši nivo podrške pacijentima i njihovim lekarima, jer verujemo da je svaki pacijent jedinstven i da bi njihov tretman trebalo da bude previše.

Važne informacije o naručivanju

MammaPrint se može naručiti samo u kombinaciji sa BluePrint testom.

BluePrint nije dostupan nezavisno. MammaPrint je dostupan za svakog pacijenta koji ispunjava kriterijume podobnosti, čak i ako je pacijent već imao drugu vrstu genomskog testa.

Imajući ovaj profil mog specifičnog karcinoma koji je jedinstven za mene … pa, to je mnogo bolje za žene.

– Mari, preživela osoba od raka dojke