Ovaj dokumentarni film sadrži priče o tri pacijenta obolela od karcinoma dojke koji su imali koristi od MammaPrint.®